امنیت فیزیکی

امنیت فیزیکی

امنیت فیزیکی از مهمترین دغدغه¬های هر سازمانی می¬باشد که در کشور ما آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است .اهمیت امنیت فیزیکی در استانداردهای سری ASTM F303 با توجه به حساسیت بسیار بالای برخی از دارایی¬های سازمانی و وجود تهدیدهای متفاوت برای آنها، اشاره شده است. که بر اساس آن علاوه بر ایجاد خط مقدم دفاعی در برابر تهدیدهای خارجی، باید به حفاظت از مرز لایه¬های مختلف از جمله لایه¬های درون سازمانی نیز توجه کرد.درب های ورودی ، دیوارها ، حصارها ، پارکینگها و مشاعات از نمونه لایه ها و مرز بندی های خارجی هرسازمان و تجهیزات IT ، تابلوهای توزیع برق ، دوربینها و DVRها ، اتاق سرور و مراکز داده و پردازشی ، اتاقهای اسناد و گاو صندوق ها و دیگر دارایی های ارزشمند هر سازمان از مثالهای لایه های داخلی هستند که هردو از درجه اهمیت بالایی برخوردارند و میبایست محافظت شوند .طراحی و پیاده سازی چنین سیستم پیچیده و حساسی نیازمند پیروی از روشهای استاندارد، ازمایش شده و پذیرفته شده بین المللی است. در این راستا استانداردهای موجود یکی از بهترین راه حلها برای پیاده-سازی امنیت در سطوح مختلف ازجمله امنیت فیزیکی به¬شمار می¬روند . به صورت خلاصه در هرسازمان موارد زیر میبایست رعایت گردد .

امنیت فیزیکی