پایش شرایط محیطی

کنترل و پایش شرایط محیطی

کنترل و پایش هوشمند تجهیزات امروزه فراتر از یک نیاز و از ملزومات یک سیستم جامع میباشد . شرایط محیطی در مرکز داده دستخوش موارد متعددی از جمله کارکرد تجهیزات و ورود و خروج نفرات و تجهیزات میباشد لذا نیاز به پایش مداوم از سوی مدیر شبکه دارد . امروزه با گسترش تکنولوژی موارد متعددی از جمله لرزش ، نشتی ، باز و بسته بودن درب و موارد دیگری به کنترل شرایط محیطی افزوده شده و ضریب امنیتی را بالاتر برده است و در اصطلاح به آن مانیتورینگ جامع گفته میشود . یک مانیتورینگ جامع و سریع میتواند دستیار و قدرتمند مدیر شبکه باشد و با وقوع هر مشکل بتواند به سرعت واکنش سریع نشان دهد و از خاموشی شبکه جلوگیری کند . مانیتورینگ می تواند اهداف زیر را پوشش دهد:
بسیاری از سازمان ها و شرکت ها مانند سازمان های دولتی، مراکز نظامی، شهرداری ها، بانکها ، مراکز مخابراتی، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت های نفتی، پتروشیمی و پالایشگاه ها، نیروگاه ها،کارخانجات ،فرودگاه ها، انبارها، سردخانه ها، هتل ها و مراکز خرید و سرگرمی … دارای سیستم نظارتی شامل دوربین های مدار بسته، سیستم اعلام حریق، حسگرهای نوری، دمایی و رطوبتی هستند که عموما به صورت جدا از هم عمل میکنند ولی با مانیتورینگ جامع میتوان کارکرد تعداد بیشماری از این دستگاه ها مطلع بود و کلیه داده های ارسالی از این دستگاه ها را به صورت جامع مشاهده کرد و گزارش آماری دلخواه داشت و همچنین به محض بروز نقص در هر کدام از آنها به مسئول مربوطه پیام هشدار صادر کند و به صورت دقیق نقص و دستگاه مورد ایراد را مشخص کرد . یک مانیتورینگ جامع و سریع میتواند دستیار و قدرتمند مدیر شبکه باشد و با وقوع هر مشکل بتواند به سرعت واکنش سریع نشان دهد و از خاموشی شبکه جلوگیری کند . مانیتورینگ می تواند اهداف زیر را پوشش دهد.