اعلان و اطفاء حریق

اعلان و اطفاء حریق

اعلان و اطفاء(Fire Suppuration) و یا سرکوب آتش مکانیزه یک مرکز داده از موارد بسیار حیاتی و امنیتی در هنگام آتش سوزی و حریق میباشد . با توجه به اهمیت اطلاعات سرورها و ذخیره ساز ها حفاظت بدون دخالت نیروی انسانی و در هر ساعت از شبانه روز از وظایف این سیستم مکانیزه میباشد . در یک مرکز داده با وجود انبوهی از بردهای الکتریکی و کابلهای و تابلوهای توزیع و عبور جریان با ولتاژ بالا در آنها همواره خطر آتش سوزی وجود دارد . عمده آتش سوزی در مراکز داده بر اساس TIA942 در کلاس C (این آتش سوزي ها شامل آتش سوزي وسایل الکتریکی و الکترونیکی ـ ژنراتورها ـ ترانسفورماتورها ـ مراکز داده – رادیو ـ ضبط ـسشوار ـ تلویزیون و… و بطور کلـی هـر وسـیله اي کـه جریـان بـرق در آن برقـرار باشـد و دچـار آتـش سـوزي شـود جـزء آتش سوزیهاي الکترسیته محسوب می شود)

حریق ناشی از الکتریسیته در مراکز داده :

آتش سوزی در مرکز داده ، از یک اتصال مدار کوتاه در برد یک سیستم کولینگ ، سیم کشی معیوب، سیم تغذیه آسیب دیده، ورود بیش از حد برق به وسایل الکتریکی و یا بار الکتریکی بیش از حد در PDU های رکها تا خطاهای انسانی ناشی از حواس پرتی و سهل انگاری و نفوذ آب و حشرات میتواند باعث بروز آن گردد .بنابراین با داشتن دانش کافی در مورد نوع و کلاس حریق میتوان نسبت به خاموش کردن سریع آن اقدام کرد . واکنش سریع و به موقع نسبت به حریق در دیتاسنتر و اتاق سرور با هدف پیشگیری از وارد آمدن خسارت جانی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . راهکارهای عمومی اعلان و اطفاء حریق مراکز داده به شرح زیر میباشد.

HFC-227ea و یا نام تجاری آن FM200

اطفاء حریق با گاز FM200 از متداول ترین روشها در مراکز داده میباشد . این گاز با فرمول شیمیایی HeptaFluoro Propane کاملا بی رنگ است و هنگام تخلیه باعث برودت شدید و یا افزایش فشار زیاد در محل نمی شود، لذا کاربرد آن بر روی تجهیزات حساس مشکلی ایجاد نمی کند. این گاز تحت فشار اولیه نیتروژن خارج شده و از طریق لوله کشی ثابت و نازل های مخصوص هر ناحیه در محل پاشیده می شود. سیستم های گاز HFC-227ea معمولا بر اساس غلظت 7 الی 12 درصد طراحی می شوند. برای قرارگیری در معرض این گاز در غلظت های مختلف، محدوده زمانی مشخصی تعریف شده است، به عنوان مثال بر طبق استاندارد NFPA-2001 مدت زمان مجاز قرارگیری در معرض این گاز برای غلظت های کمتر 5/10 درصد، 5 دقیقه و برای غلظت 12 درصد 49 ثانیه می باشد. باید توجه داشت که یکی از ویژگی های گاز HFC-227ea معتبر و قابل اطمینان، UL Listed و FM Approved بودن آن است که تضمینی بر عملکرد صحیح این گاز می باشد. این سیستم ها برای اطفاء حریق مراکز داده که دارای اپراتور می باشند کاربرد فراوان دارند.