زیر ساخت فیزیکی

زیر ساخت فیزیکی

زیرساخت فیزیکی در مراکز داده همچون بنای یک ساختمان است ، ساختمانی که با شرایط ویژه و اضافه شدن سیستمهای مکمل میبایست به صورت 24 ساعت در شبانه روز خدماتی را ارائه دهد و ضریب خطا و اشتباه در آن به کمترین حد ممکن برسد .فضابندی و بنای ساختانی ، ولتاژ بالا در فضای محدود ، سیستم تهویه هوا و دیگر سیستمهای مکمل به صورت متمرکز در این ساختمان بی وقفه مشغول کارند و کوچکترین مشکل در ارائه این خدمات ، ضررهای جبران ناپذیری دارد بنابراین میبایست با محاسبات درست و در نظر گرفتن کلیه شرایط بنا شود . این ساختمان که به آن سوپر سیستم نیز گفته میشود مشتمل بر مجموعه از علوم مهندسی مختلف از جمله ، مهندسی عمران و سازه ، مهندسی برق ، مهندسی مکانیک و تاسیسات ، مهندسی کامپیوتر و دیگر زیر سیستمهای حیاتی میباشد . از جمله موارد و خدمات شرکت آدنا سامان در طراحی ، مشاوره و پیاده سازی زیر ساخت ابنیه و عمرانی مراکز داده به موارد زیر میتوان اشاره کرد : به منظور به حداقل رساندن تبادل دمایی با محیط بیرون و اتاقهای دیگر و همچنین امنیت فیزیکی ، کلیه سطوح سقف ، کف و دیوارهای یک مرکز داده میبایست بوسیله پوششهای کاذب پوشش داده شود . پوششهای کاذب در یک مرکز داده باید دارای مقاوم در برابر حرارت ، رطوبت ، گردو غبار ، الکتریسیته ساکن و در موارد سطح بالا ضد الکترومغناطیس باشد . یک مرکز و یا اتاق سرور نباید هیچ گونه پنجره ای به بیرون و فضای آزاد داشته باشد و باید برای ورود و خروج افراد از سیستمهای کنترل تردد استفاده گردد .همپنین پوششهای کاذب موجب سهولت دسترسی در سطوح مختلف مرکز داده به منظور نصب سنسورها و تجهیزات ، پاکیزگی بیشتر و همچنین مدیریت و امنیت کابل و لوله های ارتباطی میگردد .